Za vlasnike stanova i kuća za odmor (vikendica)

Pogledaj više
blob group
blob group
blob group

Svi vlasnici kuća i stanova za odmor uvode se u sustav eVisitor u Turističkoj zajednici na prostoru koje se nalazi njihov objekt. U tu svrhu u ured TZ moraju dostaviti :

  • ZK izvadak
  • Ispunjen Zahtjev za unos fizičkog obveznika u eVisitor sustav

Prijava boravka i plaćanje turističke pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje

noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni

drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova

djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad,

maćeha i očuh) plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti

u paušalnom iznosu.

Temeljem zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) i Pravilnika o najnižem i najvišem iznosu

turističke pristojbe (NN 71/19) za 2024.g. za mjesta: Sukošan, Debeljak, Gorica i Glavica

iznosi:

Iznos pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor 

u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji

Prijatelji vlasnika

Vlasnik i obitelj

Prvi član

Drugi član

Ostali članovi

Po danu

Po danu

9,00 €

9,00 €

3,50 €

1,50 €

0,45 €


Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa turističkepristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Temeljem zakona o turističkoj pristojbi (NN 52/19) vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan

je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući

ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o

Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska,

Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska,

Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija,

Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i

Norveška).

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:

• djeca do dvanaest godina starosti,

• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,

• vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara

obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u

turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

VLASNICI KUĆE ILI STANA ZA ODMOR – PRAVNE OSOBE

U slučaju kad je vlasnik kuće ili stana za odmor pravna osoba, vlasnicima takve kuće ili stana

za odmor se ne smatraju osobe ovlaštene za zastupanje te pravne osobe (direktori, članovi

uprave, prokuristi i sl.), kao ni osobe koje se nalaze u drugim organima te pravne osobe

(članovi nadzornog odbora) niti osnivači/članovi/vlasnici te pravne osobe.

Kod takvih vlasnika (pravnih osoba) ne postoji mogućnost plaćanja turističke pristojbe u

paušalnom iznosu, već se ista naplaćuje isključivo po noćenju.

Ako je vlasnik kuće ili stana za odmor u vlasništvu tvrtke tj. pravne osobe, ne primjenjuje se

umanjenje od 70%.

Obveza plaćanja turističke pristojbe odnosi se isključivo na razdoblje glavne sezone, dok je prijavu i odjavu potrebno vršiti tijekom cijele godine.


© TZ Sukošan
Izrada web stranica - Fer Projekt