Važne lokacije

Pogledaj više
blob group
blob group
blob group

OPĆINA SUKOŠAN
Ulica Hrvatskih branitelja 14
tel. +385(0)23 293-250
opcina-sukosan@zd.t-com.hr
opcina-sukosan.hr

D-MARIN DALMACIJA MARINA
Bibinje –Sukošan 1
tel. +385(0)23 200 300
d-marin.com

POŠTA SUKOŠAN
Ul. Hrvatskih branitelja 2
tel. +385(0)23 223-728

Župa sv. Kasijan
Župni ured
Ul.Hrvatskih branitelja 31
+385 (0)23 393-147
zupa-sv-kasijana-sukosan.hr

Odvodnja, komunalno:


Komunalno društvo Zlatna luka d.o.o.
Trg mladeži 3
tel. +385(0)23 394-203
zlukasukosan@zd.t-com.hr

zlatnaluka-sukosan.hr

ODVODNJA BIBINJE – SUKOŠAN
Ured Sukošan
Trg mladeži 2
mob. +385(0)996290411
odvodnja-bibinje-sukosan.hr

Ambulante:


Ambulanta opće prakse
Ulica Hrvatskih branitelja 14
tel. +385(0)23 393-533
ord.vucak@gmail.com

Dental Sukošan
Ul. Sv. Martina 2
tel. +385 (0)23 494-532

Stomatološka ord. Zrinka Franić Bičić
UL. Mladena Veleslavića 4
tel. +385 (0)23 394-174

Ljekarna Vales
Dr. Franje Tuđmana 30 b
tel. +385 (0)23 394- 030
alba-vales.com

Škole, vrtići:


Osnovna Škola Sukošan
Ul. Josipa Peričića 15
tel. +385 (0)23 393-155
os-sukosan.skole.hr

Dječji vrtić Zlatna lučica
Ul. Josipa Peričića 16
tel. +385 (0)23 393-313
djecjivrticzlatnalucica.hr

© TZ Sukošan
Izrada web stranica - Fer Projekt