Pravo na pristup informacijama

Pogledaj više
blob group
blob group
blob group

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Službenik za informiranje

Turistička zajednica općine Sukošan javnost informira putem službene web stranice dokumentima i informacijama koje posjeduje i koji su javno dostupni u elektroničkom obliku i moguće im je pristupiti bez upućivanja posebnog zahtjeva, a pristup svim ostalim informacijama i dokumentima ostvaruje se podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se podnošenjem Zahtjeva službeniku za informiranje Turističke zajednice općine Sukošan na sljedeće moguće načine:

- putem telefona na broj: +385 (0)23 393 345

- elektroničkom poštom službeniku za informiranje: info@sukosan.hr, na obrascu:

Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/  Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
- poštom na adresu: Turistička zajednica općine Sukošan, Trg mladeži 4, 23206

Sukošan, na obrascu: Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
- osobno na adresu: Turistička zajednica općine Sukošan, Trg mladeži 4, 23206

Sukošan, na obrascu Zahtjev za pristup informacijama / Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije/ Zahtjev za ponovnu uporabu informacija, radnim danom od 08:30 do 14:00 sati.

Službenik za informiranje: Mirjana Veleslavić Nadinić

© TZ Sukošan
Izrada web stranica - Fer Projekt