Obveze vlasnika kuća i stanova za odmor

Svi vlasnici kuća i stanova za odmor uvode se u sustav eVisitor u Turističkoj zajednici na prostoru koje se nalazi njihov objekt. U tu svrhu u ured TZ moraju dostaviti:
- ZK izvadak
- preslika osobne iskaznice vlasnika objekta

Prijava boravka i plaćanje turističke pristojbe za vlasnike kuća i stanova za odmor, članove njihovih obitelji i osobe koje borave u njihovim objektima

Turističku pristojbu dužan je platiti vlasnik kuće ili stana za odmor za sebe i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu. Turistička pristojba se plaća po svakom ostvarenom noćenju.

Vlasnik i članovi njegove uže obitelji (bračni drug, srodnici u ravnoj lozi i njihovi bračni drugovi, braća i sestre te njihova djeca i bračni drugovi, braća i sestre roditelja te njihova djeca i bračni drugovi, posvojitelj i posvojče te njihova djeca i bračni drugovi, pastorčad, maćeha i očuh) plaćaju turističku pristojbu umanjenu za 70%.

Vlasnik kuće ili stana za odmor može za sebe i članove uže obitelji turističku pristojbu platiti u paušalnom iznosu:

Iznos pristojbe koju plaća vlasnik kuće, apartmana ili stana za odmor u godišnjem paušalnom iznosu za sebe i članove uže obitelji Prijatelji vlasnika
prvi član drugi član ostali članovi po danu
80,00 kn 80,00 kn 30,00 kn 10,00 kn

Vlasnik kuće ili stana za odmor koji se opredijeli za plaćanje paušalnog iznosa turističke pristojbe, dužan je uplatu izvršiti najkasnije do 15. srpnja tekuće godine.

Vlasnik kuće ili stana za odmor obvezan je u roku od 24 sata po dolasku prijaviti turističkoj zajednici sve osobe koje borave u toj kući ili stanu, te zadnjeg dana boravka odjaviti njihov boravak.

Odredbe se primjenjuju na hrvatske državljane i na državljane država ugovornica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru ( Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska i Velika Britanija), i 3 zemlje članice EFTA-e (Island, Lihtenštajn i Norveška).

Boravišnu pristojbu ne plaćaju:
• djeca do dvanaest godina starosti,
• osobe s tjelesnim invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj,
• vlasnici kuće za odmor i članovi njegove obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena nasljeđivanjem od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući.

Događanja

Opširnije

Vodič
Gastronomija
Plaže
Okruženje
Aktivnosti

Sukošan Guide App

TZ Sukošan on Google Play TZ Sukošan on App Store