Kutak za domaćine

Upute iznajmljivačima u 2021.

Turistička pristojba u objektima pravnih osoba

Razdoblje Iznos turističke pristojbe
Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost /po osobi 01.01.-31.12. 10,00 kn
Noćenje u smještajnom objektu iz skupine Kampovi (Kamp, Kamp odmorišta) / po osobi 01.01.-31.12. 8,00 kn

- Djeca do 12 godina ne plaćaju turističku pristojbu, a od 12 – 18 godina plaćaju 50% turističke pristojbe.

Turistička pristojba u objektima u domaćinstvu (Paušal)

Godišnji paušal turističke pristojbe umanjen 50% - COVID19 mjere
Smještaj u domaćinstvu po krevetu 175,00 kn
Smještaj u domaćinstvu u KAMPU – po smještajnoj jedinici 250,00 kn

- Paušal turističke pristojbe sukladno propisima i COVID 19 mjerama i ove godine se plaća samo na glavne krevete i to umanjeno 50%. Plaća se u 3 obroka i to tako da je dospijeće prvog do 31.07., drugog do 31.08. i trećeg 30.09. tekuće godine.
- Uplatnice se mogu podići u uredu TZO Sukošana, a vidljive su i kao zaduženje na eVisitoru.

Turistička članarina

SUKLADNO PRAVILNIKU, VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE SE I U 2021. GODINI UMANJUJE ZA 50% na glavne krevete, a na pomoćne ležajeve se ne plaća.

Iznos umanjene članarine:
- smještaj u domaćinstvu u iznosu od 22,50 kn po krevetu
- smještaj u OPG-u u iznosu od 15 kn po krevetu
- smještaj u domaćinstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj u iznosu 40 kn za svaku smještajnu jedinicu
- smještaj na OPG-u u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj u iznosu 30 kn za svaku smještajnu jedinicu

Podaci za uplatu turističke članarine

Turistička članarina uplaćuje se prema mjestu gdje se nalazi objekt za iznajmljivanje. Može se uplatiti jednokratno do 31.07. tekuće godine ili u 3 obroka i to tako da je dospijeće prvog do 31.07., drugog do 31.08. i trećeg 30.09. tekuće godine.
U nalogu za plaćanje upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: Državni proračun turistička članarina
IBAN primatelja: HR2710010051742527151
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine za 2021. godinu

TZ 2 OBRAZAC se predaje u Poreznu upravu do 15.01. tekuće godine.
Iznimno, osobe koje će rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na OPGu prvi put ishoditi u tekućoj godini (2021.) podnose Obrazac TZ 2 u roku od 15 dana od izvršnosti rješenja o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga, a godišnji paušalni iznos članarine plaćaju jednokratno do 31. prosinca tekuće godine.

Ostale novosti za iznajmljivače

- U razdoblju pandemije koronavirusom pridržavati se uputa HZJZ (www.hzjz.hr)
- Prijavite se https://www.safestayincroatia.hr/hr/prijavite-se ukoliko želite dobiti naljepnicu Safe stay in Croatia

Ostale obveze imate objašnjene pod naslovom: “Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu“.

Što pripremiti za Državni inspektorat?

• Rješenje o pružanju usluga u domaćinstvu
• Popis gostiju u elektroničkom obliku
• Sve izdane račune za tekuću godinu po rednom broju
• Evidenciju o prometu
• Vidno istaknuti cjenik usluga u svakoj smještajnoj jedinici
• Na glavnom ulazu u objekt postaviti standardiziranu ploču
• Potvrdu o uplaćenom paušalnom iznosu boravišne pristojbe, odnosno boravišne pristojbe po noćenju
• Potvrdu o uplati godišnjeg paušalnog poreza
• Potvrdu o uplati turističke članarine

Što Zakon o fiskalizaciji donosi iznajmljivačima?

Dana 3. prosinca 2012. objavljen je Zakon o fiskalizaciji u prometu gotovinom (NN 133/12). Fiskalizacija u prometu gotovinom se uvodi radi učinkovitog nadzora ostvarenog prometa u gotovini i dužni su je provoditi svi obveznici fiskalizacije.

Što ovaj Zakon znači za iznajmljivače smještaja?
• Iznajmljivači koji su ostvarili prihode u iznosu do 149.500 kn prema evidenciji prometa za 2012. godinu nastavljaju plaćati paušalno porez na dohodak, te od 01.07.2013. kao mali obveznici fiskalizacije počinju izdavati račune iz Knjige uvezenih računa, koju prethodno ovjeravaju u Poreznoj upravi.
• Iznajmljivači koji su u 2012. godini ostvarili prihode u rasponu između 149 500 i 230 000 kn ne spadaju u paušaliste, vode poslovne knjige i shodno tome plaćaju porez na dohodak. Oni su obveznici fiskalizacije i dužni su izdavati fiskalizirane gotovinske račune od 01.01.2013.
• Iznajmljivači koji su u 2012. godini ostvarili prihode veće od 230 000 kn postaju obveznici PDV-a i obveznici fiskalizacije (od 01.01.2013.).
• 'Građani' iznajmljivači apartmana, soba i postelja (koji nemaju za tu djelatnost registriran obrt / poduzeće) nisu obveznici fiskalizacije. Istima se ne utvrđuje obveza fiskalizacije s obzirom da ne ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti već dohodak od imovine i imovinskih prava.

Turistička pristojba

Sredstva prikupljena od turističke pristojbe namjenski se koriste za promicanje hrvatskog turizma i za poboljšanje uvjeta boravka turista u turističkom mjestu. Turistička pristojba plaća se po svakom ostvarenom noćenju. Plaćaju je pod jednakim uvjetima domaći i strani državljani.

Obveznici plaćanja turističke pristojbe

Turističku pristojbu plaćaju:
1. osobe koje u turističkoj općini ili gradu u kojem nemaju prebivalište koriste uslugu smještaja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost,
2. putnici koji koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma ( charter, cruising ),
3. osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu,
4. vlasnik kuće ili stana za odmor u turističkoj općini ili gradu i sve osobe koje noće u toj kući ili stanu,
5. vlasnik plovila koje nije plovni objekt nautičkog turizma, za sebe i sve osobe koje noće na tom plovilu u turističke svrhe.

Turističku pristojbu ne plaćaju:
1. djeca do dvanaest godina starosti,
2. osobe s invaliditetom od 70% i većim i jedan pratitelj, 3. sudionici školskih paket aranžmana ( paušalnih putovanja ) odobrenih od strane školske ustanove,
4. sezonski radnici,
5. članovi uže obitelji stanovnika općine ili grada,
6. putnici na putničkom brodu u međunarodnom pomorskom prometu kada se brod nalazi na vezu u luci,
7. vlasnici kuće za odmor i članovi njihovih obitelji, ako je kuća za odmor izvorna stara obiteljska kuća stečena od ostavitelja koji je imao posljednje prebivalište u turističkoj općini ili gradu, kada noće u toj kući,
8. osobe koje uslugu noćenja koriste u okviru ostvarivanja programa socijalne skrbi,
9. studenti i đaci koji nemaju prebivalište u općini ili gradu u kojem se školuju.

Turističku pristojbu umanjenu za 50% plaćaju: 1. osobe od navršenih 12 do 18 godina starosti,
2. osobe do 29 godina starosti, koje su članovi međunarodnih omladinskih organizacija, kada koriste usluge noćenja u omladinskim objektima za smještaj koji su uključeni u međunarodnu mrežu omladinskih objekata za smještaj IYHF.

Osobe dokazuju pravo na neplaćanje turističke pristojbe, odnosno pravo na plaćanje umanjenog iznosa boravišne pristojbe odgovarajućim ispravama, ugovorom o radu, potvrdama i sl.

Visina Turističke pristojbe u Općini Sukošan

Temeljem članka 15. stavka 1. Zakona o turističkoj pristojbi (NN, 52/19), Pravilnika o najvišem i najnižem iznosu turističke pristojbe (NN, 71/19), te članka 12. Statuta Zadarske županije ((„službeni glasnik Zadarske županije“ br. 15/09, 7/10, 11/10, 4/12, 2/12, 3/18) , Županijska Skupština Zadarske županije, uz prethodno mišljenje lokalnih turističkih zajednica, na 15. sjednici, 05.12.2019. donijela je odluku o visini turističke pristojbe za 2021.g.

Po toj odluci visina turističke pristojbe za pojedine kategorije iznosi:

Noćenje u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost – po osobi 10,00kn
Noćenje u smještajnom objektu iz skupine kampovi (kampovi i kamp odmorišta) – po osobi 10,00kn
Smještaj u domaćinstvu po krevetu (paušal) 350,00n
Smještaj na OPG-u po krevetu (paušal) 200,00kn
Smještaj u domaćinstvu u kampu i kamp odmorištu – robinzonski smještaj- za svaku smještajnu jedinicu (paušal) 500,00kn
Smještaj na OPG-u u kampu i kamp odmorištu – robinzonski smještaj- za svaku smještajnu jedinicu (paušal) 250,00

Obveze osoba koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu

1. Nabaviti standardiziranu ploču, s oznakom vrste i kategorije objekta, utvrđene rješenjem nadležnog ureda i vidno je istaknuti na ulazu u objekt ili u neposrednoj blizini, Tvrtke za izradu ploča:
„ROBI svjetleće reklame“, Zadar, Put Nina 129a, tel 023/220-655, fax. 023/220-654
Cijena 200.00kn s PDV-om na žiro- račun : HR7123600001101984276, u rubriku poziv na broj: datum ili KOD tvrtke.
„KORDUN MARKETING“ d.o.o. Karlovac, Matka Laginje 10, tel. 047/645-561, fax. 047/645-559,

2. U svakom objektu ( sobi, apartmanu, kući za odmor, kampu ) istaknuti naznaku vrste i kategorije objekta, cjenik usluga koje se nude, informaciju o plaćanju boravišne pristojbe, te se pridržavati navedenih cijena. Obveznici plaćanja godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe u cjeniku ne ističu iznos boravišne pristojbe već napomenu da je boravišna pristojba uračunata u cijenu usluge smještaja. Cjenik smještajne jedinice treba biti na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Od 01.01.2007.g. više nije propisana obveza ovjere cjenika ugostiteljskih usluga. Iznajmljivač koji osim usluge smještaja gostima pruža usluge doručka, polupansiona ili pansiona, dužan je utvrditi normative namirnica, pića i napitaka za pojedino jelo, piće i napitak i pružiti usluge po utvrđenim normativima te na zahtjev normativ predočiti gostu

3. Doći u ured Turističke zajednice kako bi dobili TAN listu i upute za korištenje programa eVisitor.

4. Prijavljivati i odjavljivati sve goste putem sustava eVisitor u roku od 24 sata, knjigu gostiju voditi u elektroničkom obliku, nije potrebno voditi u obliku uvezene knjige.

5. Izdati gostu račun s naznačenom vrstom, količinom i cijenom, odnosno odobrenim popustom, pruženih usluga za svaku pruženu uslugu. Račun mora biti točan, neizbrisiv, jasan, vidljiv i čitljiv u papirnatom ili elektroničkom obliku. U računu za pružene usluge smještaja obveznici plaćanja paušalnog iznosa boravišne pristojbe ne navode iznos boravišne pristojbe. Kopija računa je isprava za knjiženje u Evidenciji o prometu koju iznajmljivač treba voditi, a temeljem koje se vrši izračun turističke članarine. Ukoliko nemate knjigu Evidencije prometa, Obrazac EP možete preuzeti u Turističkom uredu ili ga sami kreirati na računalu.

6. Voditi evidenciju prometa (Knjiga ili EP obrazac)

7. Utvrditi kućni red i istaknuti ga na vidljivom mjestu

8. Platiti paušal turističke pristojbe jednokratno do 31.07. tekuće godine, ili u 3 rate 31.07.; 31.08. i 30.09.

9. Platiti paušal poreza na iznajmljivanje postelja po Rješenju Porezne uprave kvartalno

10. uplatiti članarinu turističkoj zajednici temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19) i Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20). Članarina se plaća jednokratno do 31.07. ili u 3 rate kao i paušal turističke pristojbe.

11. Predati u poreznu upravu TZ-2 brazac do 15.01. tekuće godine.

Obračun RTV pristojbe u objektima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost

Zakon o Hrvatskoj radioteleviziji koji je stupio na snagu 8. prosinca 2010. godine, („Narodne novine“ 137/10) propisuje člankom 34. stavkom 8. da pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost, sukladno posebnom zakonu, plaćanjem mjesečne pristojbe za jedan prijamnik u ugostiteljskom objektu stječu pravo korištenja triju dodatnih prijamnika u istom ugostiteljskom objektu bez plaćanja mjesečne pristojbe.

Ova mogućnost odnosi se na fizičke i pravne osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti („Narodne novine“ 138/06, 152/08, 43/09 i 88/10).

Prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti ugostiteljsku djelatnost mogu obavljati:
• trgovačka društva, zadruge, trgovci pojedinci i obrtnici koji ispunjavaju uvjete propisane za obavljanje te djelatnosti (članak 3. Zakona);
• ugostiteljske usluge u domaćinstvu može pružati fizička osoba koja nije obrtnik ili trgovac pojedinac (iznajmljivači) (članak 28. Zakona);
• ugostiteljske usluge u seljačkom domaćinstvu ( seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo) (članak 38. Zakona).

Prestanak važenja rješenja o odobrenju

1. smrću iznajmljivača, osim ukoliko nasljednik iznajmljivača, utvrđen u rješenju o nasljeđivanju, odnosno osoba koja je od iznajmljivača darovanjem ili na temelju ugovora o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju stekla pravo vlasništva nad nekretninom u slučaju opravdane nemogućnosti iznajmljivača da nastavi s pružanjem usluge ( bolest, starost, poslovna nesposobnost i sl. ), sukladno rješenju o odobrenju izdanom ranijem iznajmljivaču, uz ishođenje rješenja o odobrenju koje će na njegov zahtjev izdati nadležni ured pod uvjetom da može biti iznajmljivačem. Uz zahtjev, podnositelj zahtjeva obvezno prilaže i izjavu da nije došlo do bitnih promjena vezanih za objekt koji bi utjecali na prestanak ispunjavanja propisanih uvjeta uređenja i opreme za vrstu i kategoriju objekta u kojem se pružaju usluge te suglasnost eventualnih suvlasnika,

2. odjavom iznajmljivača danom navedenim u odjavi ili danom podnošenja odjave nadležnom uredu, ako je iznajmljivač u odjavi utvrdio datum unatrag,

3. ako iznajmljivač ne započne pružati usluge u roku od godine dana od dana konačnosti rješenja,

4. ako se utvrdi da je iznajmljivač, odnosno objekt u kojem se pružaju ugostiteljske usluge prestao ispunjavati neki od uvjeta navedenih u članku 33. stavku 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti,

5. ako je inspekcijskim nadzorom utvrđeno da nisu ispunjeni uvjeti propisani Zakonom, propisima donesenim na temelju Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, a utvrđeni nedostaci nisu otklonjeni u zadanom roku.

Obračun turističke članarine

Obračun i uplata turističke članarine temeljem Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Od kolovoza 2020. unutar sustava eVisitor vidljiv je obračun turističke članarine za 2020. za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge smještaja u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, sve u skladu s odredbama novog Zakona o članarinama u turističkim zajednicama (NN 52/19), Pravilnik o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima TZ za plaćanje članarine turističkoj zajednici (NN 14/20) i Dopunama navedenog pravilnika (NN 88/20).

1. Način izračuna turističke članarine po novom Zakonu o članarinama u TZ:
Iznos turističke članarine izračunava se na sljedeći način: broj kreveta (stalnih i pomoćnih koji su navedeni u izreci Rješenja) ili smještajnih jedinica množi se s godišnjim paušalnim iznosom ovisno o broju kreveta ili smještajnih jedinica.
Turistička članarina za osobe koje pružaju usluge smještaja u domaćinstvu ili OPG-u plaća se paušalno po svakom krevetu ili za smještajnu kamp jedinicu i to za:
- smještaj u domaćinstvu u iznosu od 45 kn po krevetu
- smještaj u OPG-u u iznosu od 30 kn po krevetu
- smještaj u domaćinstvu u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj u iznosu 80 kn za svaku smještajnu jedinicu
- smještaj na OPG-u u kampu i objektu vrste kamp odmorište ili kamp odmorište- robinzonski smještaj u iznosu 60 kn za svaku smještajnu jedinicu
Godišnji paušalni iznos članarine za pomoćne ležajeve umanjuje se za 50%.
IZNIMNO, VISINA GODIŠNJEG PAUŠALNOG IZNOSA ČLANARINE U 2020. GODINI UMANJUJE SE ZA 50%.
Obračun turističke članarine za 2020. se obavlja na temelju maksimalnog broja kreveta ili smještajnih jedinica u 2019.g. Godišnji paušalni iznos članarine može se platiti jednokratno do 31. srpnja tekuće godine ili u tri jednaka obroka, s time da prvi obrok dospijeva 31. srpnja, drugi 31. kolovoza, a treći 30. rujna tekuće godine.
IZNIMNO, U 2020. GODINI, GODIŠNJI PAUŠALNI IZNOS ČLANARINE NE PLAĆA SE NA POMOĆNE LEŽAJEVE.

2. Podaci za uplatu:
Turistička članarina uplaćuje se prema mjestu gdje se nalazi objekt za iznajmljivanje.
U nalogu za plaćanje upisuju se sljedeći podaci:
Primatelj: Državni proračun turistička članarina IBAN primatelja: HR2710010051742527151
Model: HR67
Poziv na broj primatelja: OIB iznajmljivača
Opis plaćanja: Uplata turističke članarine za 2020. godinu

3. Poreznoj upravi (prema mjestu prebivališta) dostaviti obrazac TZ 2 do 15.siječnja tekuće godine.

Propisi iz turizma

Događanja

Opširnije

Vodič
Gastronomija
Plaže
Okruženje
Aktivnosti

Sukošan Guide App

TZ Sukošan on Google Play TZ Sukošan on App Store