KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA

06.03.2017.

KONKURENTNOST TURISTIČKOG GOSPODARSTVA - Javni poziv za kandidiranje projekata - Otvoren do 10. 4. 2017.
JAVNI POZIV /.pdf
PROGRAM /.pdf (mjere A1; A2; A3; A4; A5; B; C; D; prihvatljive projektne aktivnosti i iznosi, način podnošenja, dokumentacija, kriteriji za ocjenu, obveze korisnika)
Upute za ispunjavanje obrasca prijave /.pdf
Obrazac prijave KTG/17 /.pdf
Obrazac proračuna /.xlsx
Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
Izvješće o namjenskom utrošku sredstava državne potpore /.docx
Konačno izvješće o završetku cjelokupnog prijavljenog projekta i izjava o stavljanju projekta u funkciju turizma /.docx

Dodatne informacije o programu i mjerama isključivo elektroničkom poštom, ovisno o mjeri:


a1-hoteli@mint.hr (sve vrste objekata iz skupine „hoteli“)
a2-kampovi@mint.hr (kampovi i kamp odmorišta)
a3-ostalismjestaj@mint.hr (ostali ugostiteljski objekti za smještaj)
a4-opg@mint.hr (seljačko domaćinstvo - OPG)
a5-bazeni@mint.hr (objekti u domaćinstvu - bazeni)
b-posebnioblici@mint.hr (razvoj posebnih oblika turizma)
c-dostupnost@mint.hr (defibrilatori i vodonosci)
d-prepoznatljivost@mint.hr (prepoznatljivost i „Hrvatski otočni proizvod“)

Tehnička potpora kod ispunjavanja obrasca prijave: tel. 01/3090-512 (radnim danom od 8.00 do 16.00); e-mail: pmo-hd@infodom.hr

Događanja

Opširnije

Vodič
Gastronomija
Plaže
Okruženje
Aktivnosti